Ön Bilgilendirme Formu

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 

SATICI BİLGİLERİ
Satıcı İsim/Unvanı: –

Satıcı’nın Açık Adresi: –
Satıcı’nın Telefonu: –
Satıcı Vergi/TC No: –

Satıcı Vergi Dairesi: –
Satıcı E-Posta Adresi: 

ARACI HİZMET SAĞLAYICI “KURSSORGULA.COM” BİLGİLERİ
Aracı Hizmet Sağlayıcı Unvanı: İNOPOLİ ELİF NUR ŞAHİN
Aracı Hizmet Sağlayıcı Mersis No: 3868 3140 4300 0001
Aracı Hizmet Sağlayıcı Adres: Hacı kaplanlar mah. 1066 sk. no:8 daire:7 kat:4 PAMUKKALE-DENİZLİ
Kurssorgula.com Çağrı Merkezi: (553)-188-8182/ (553)-912-1911

İşbu Ön Bilgilendirme Formu kapsamında Alıcı’ya siparişinin detayları hakkında bilgilendirme yapılmakta olup, Alıcı’nın mal veya hizmetin elektronik olarak satın alınmasına ilişkin olarak Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince mesafeli satış sözleşmesini onaylaması gerekmektedir. Sipariş tamamlandığında sonra her bir siparişe özel olarak düzenlenen Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi kurssorgula.com tarafından alıcı ve satıcıya sipariş e-postası yoluyla gönderilmektedir. Alıcı, siparişini kurssorgula.com’da bulunan Hesabım sayfası üzerinden takip edebilir ve sipariş detaylarını görebilir. Alıcı’nın teslimat adresi gibi sipariş detaylarında değişiklik yapmak istemesi durumunda, kurssorgula.com üzerinden Satıcı ile iletişime geçmesi gerekmektedir. Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi Aracı Hizmet Sağlayıcı tarafından mevzuatta öngörülen süre boyunca kayıt altına alınmakta olup, Alıcı bu süre boyunca, dilediği zaman bu metinleri Aracı Hizmet Sağlayıcı’dan talep edebilir.

Aracı Hizmet Sağlayıcı tarafından Alıcı’nın taraf olduğu Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen gizlilik kuralları uygulanmaktadır.

SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE FİYATI (KDV DAHİL)

 

ÖDEME VE TESLİM ŞARTLARI

***Ödeme Yöntemi ve Tutarlar Buraya Gelecek***

Teslim Şartları: 

Teslim Şartları Satıcı tarafından belirlenen şekilde uygulanacaktır. Aracı Hizmet Sağlayıcı bu sürecin takibini yapmaktadır. Olası anlaşmazlık durumlarında Aracı Hizmet Sağlayıcı hakemlik görevini üstlenmektedir. Bu koşullara rağmen çözülemeyen anlaşmazlıklar yetkili yargı organları tarafından ilgili yasalar çerçevesinde çözülebilir.

 

SÖZ KONUSU ÜRÜN BEDELİ, ÖDEME KORUMA SİSTEMİ KAPSAMINDA SATICI ADINA, ARACI HİZMET SAĞLAYICI TARAFINDAN IYZICO ÖDEME ALTYAPISI İLE ALICI’DAN TAHSİL EDİLMEKTEDİR. ALICI MALIN/HİZMETİN BEDELİNİ ARACI HİZMET SAĞLAYICI’YA ÖDEMEKLE, ÜRÜN BEDELİNİ SATICI’YA ÖDEMİŞ SAYILACAKTIR.

CAYMA HAKKI
Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, mal satışına ilişkin işlemlerde teslimat tarihinden itibaren, hizmet satışına ilişkin işlemlerde satın alma tarihinden itibaren 7(yedi) iş günü içerisinde cayma hakkını kullanabilir. Alıcı, malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Kurssorgula.com, ödeme koruma alt yapısına sahiptir. Bu çerçevede siparişler tamamlandığında yapılan ödeme iyzico havuz hesabında korunmaktadır. Alıcı ödeme onayı vermeden ilgili ödeme satıcının hesabına aktarılmaz. Bu nedenle aracı hizmet sağlayıcı cayma sürecine dahil olmaz. Tüm cayma işlemleri alıcı ve satıcı arasında gerçekleştirilmektedir. kurssorgula.com alıcı ve satıcının birbirleri ile iletişim kurabilmesi için gerekli alt yapıyı sağlamaktadır. Ödemenin havuzda bekletildiği süre içerisinde, satıcı ve alıcı arasında iade mutabakatı sağlandığı taktirde, satıcı sistem üzerinden aracı hizmet sağlayıcıya iade bildirimi gönderir ise arcı hizmet sağlayıcı ilgili tutarın iadesini gerçekleştirir.

CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER
Mevzuat uyarınca Alıcı aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz:

·   Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (örn. ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki ürünler);

·   Alıcı’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde;

·   Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde;

·   Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde;

·   Alıcı tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde;

·   Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde;

·   Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde;

·   Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde;

·   Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde; ve

·   Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde (hediye kartı, hediye çeki, para yerine geçen kupon, uzaktan eğitim, online eğitim ve benzeri).

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin kapsamı dışında bırakılmış olan mal veya hizmetler (Satıcı’nın düzenli teslimatları ile Alıcı’nın meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) bakımından cayma hakkı kullanılamayacaktır.

Tatil kategorisinde satışa sunulan bu tür mal ve hizmetlerin iptal ve iade şartları her Satıcı’nın uygulama ve kurallarına tabidir.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında satılan mal veya hizmete ilişkin sorumluluk bizzat Satıcı’ya aittir. Bununla birlikte Alıcılar, satın aldıkları mal ve hizmetlerle ilgili şikâyetlerini Satıcılar’a doğrudan veya kurssorgula.com üzerinden iletebilirler. Şikayetin aracı hizmet sağlayıcıya iletilmesi halinde kurssorgula.com sorunun çözülmesi için mümkün olan tüm desteği sağlayacaktır.
İş bu Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı’nın yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.