kurssorgula.com Satıcı Kuralları

Elektronik Ticaret Mevzuatı Kapsamında Bulundurulması Gereken Bilgiler

kurssorgula.com’ da ki tüm satıcılar diğer kuralların yanı sıra 6563 sayılı Elektronik Ticaret Kanunu ve Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’in bütün hükümlerine uymalıdır.

Satıcılar satışa çıkardıkları ürünlerin kullanılmamış veya 2. el olduğuna dair bilgiyi doğru ve tüketicilerin görebileceği şekilde ürün açıklamasına yazmalıdır.

Satıcılar ticari tanımlarına göre aşağıdaki bilgileri fatura bilgileri bölümüne yazmalıdır. Bu bilgileri Bilgilerim/Ayarlarım > Fatura Bilgilerim sayfasından güncelleyebilirsiniz:

  1. Esnaf ve Tacir olan satıcıların bulundurması zorunlu bilgiler:

Ticaret Unvanı veya işletme adı veya marka adı bilgilerinden bir tanesi fatura bilgilerinizde kayıtlı olmalıdır. Ancak, Kurssorgula.com’daki Mağaza veya üyelik isminiz aynı zamanda Kurssorgula.com’daki işletme adınız olduğundan bu yükümlülüğü yerine getirmek için farklı bir işlem yapmanız gerekmez.

Kayıtlı Elektronik Posta(KEP) adresiniz fatura bilgilerinizde kayıtlı olmalıdır. Kayıtlı Elektronik Posta adresinin ne olduğu ve KEP adresi alabileceğiniz hizmet sağlayıcılar hakkında bilgiye Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun web sitesinden (www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/KEP-GENEL) ulaşabilirsiniz. Bu bilgi Kurssorgula.com’da profil sayfanızda görüntülenecektir.

Esnafsanız vergi kimlik numaranız, tacirseniz MERSİS numaranız fatura bilgilerinizde kayıtlı olmalıdır. Vergi Numaranızı vergi levhanızdan veya bağlı olduğunuz vergi dairesinden öğrenebilirsiniz. MERSİS numaranızı bu adresten ya da bağlı bulunduğunuz ticaret sicil müdürlüğünden öğrenebilirsiniz. Bu bilgi Kurssorgula.com’da profil sayfanızda görüntülenecektir.

Adres ve onaylı telefon numaranızın Kurssorgula.com’da bulunduğuna dair bilgi: Bu bilgi Kurssorgula.com’daki adres ve cep telefonu bilgilerinizi doldurup cep telefonu numaranızı onaylattığınızda profilinize otomatik olarak yerleştirilecektir.

  1. Bireysel Satıcıların bulundurması zorunlu bilgiler:

Adınız ve soyadınız (Bu bilgi Kurssorgula.com’da profil sayfanızda görüntülenecektir.)

İkamet ettiğiniz şehir. (Bu bilgi Kurssorgula.com’da profil sayfanızda görüntülenecektir.)

Adres ve onaylı telefon numaranızın Kurssorgula.com’da bulunduğuna dair bilgi.

Bu bilgi Kurssorgula.com’daki adres ve cep telefonu bilgilerinizi doldurup cep telefonu numaranızı onaylattığınızda profilinize otomatik olarak yerleştirilecektir.

DİĞER KURALLAR

Kurssorgula.com kuralları, tüm Kurssorgula.com üyelerinin güvenli ve eğlenceli bir ortamda alışveriş yapabilmeleri için vardır. Bir satıcı olarak üyelik Sözleşmesi‘ni inceleyip kuralları bilmeniz ve işlemlerinizi bu kurallara uygun olarak gerçekleştirmeniz gerekir.

Bilmeniz ve dikkat etmeniz gereken bazı hususlar:

Satıcılar, Üyelik Sözleşmesi’nde de belirtildiği üzere, listeledikleri ürünün niteliğinden sorumludurlar.

Satıcılar, belirledikleri satış süresi boyunca, herhangi bir nedenle satıştan kaçınmayacağını veya Sitede listeledikleri ürünleri almak isteyen alıcılar ile iletişim kurarak veya anlaşarak alıcılara, Site dışında ve/veya Sıfır Risk Sistemini kullanmasını engelleyecek şekilde satış yapmamayı kabul etmiş sayılırlar.

Satıcılar, ödemesi yapılmış bir ürünü satmakla sorumludurlar.

Satıcılar, ürün listelerken Kurssorgula.com’un Listeleme Kurallarına uyacaklarını önceden kabul etmiş sayılırlar.

Satıcılar, alıcıların memnuniyetini sağlamakla yükümlüdür. Ürünleri sürekli iade edilen ve ürünleri hakkında şikayet gelen bir satıcının üyeliği, yapılan değerlendirme sonucunda kısıtlanabilir veya iptal edilebilir.

Satıcılar, Kurssorgula.com’un belirlediği Yasaklı Ürünler bölümü kapsamına giren ürün veya ürünleri dikkatli bir şekilde incelemeli ve bu kapsamdaki ürünleri listelememelidirler.

Yukarıda belirtilen hususlardan bir veya birkaç tanesinin gerçekleşmesi sonucunda, Kurssorgula.com ürün veya ürünleri erken bitirebilir ve/veya satıcının üyeliğini iptal edebilir.

Kurssorgula.com, kural ihlalleri nedeniyle bir listeleme sonlandırdığında, satıcılara bilgilendirme e-postası göndermektedir. Bir ürünü satışa sunmadan önce Kurssorgula.com kural ve prosedürlerini öğrenmeniz, farkında olmadan kural ihlali yapmanızı önleyecektir. Bir Kurssorgula.com üyesi olarak, site kurallarını sürekli takip etmeniz gerektiğini unutmayın.

Kurssorgula.com kuralları, üyelerin karşılaşabilecekleri sorunları en aza indirmek, fırsat eşitliğini sağlamak, alışverişinizi eğlenceli kılmak için vardır. Bu kuralların ihlali listeleme ve satın alma haklarınızın kısıtlanmasına ve üyeliğinizin askıya alınmasına neden olabilir.

Ürün Yayınlama Listeme Kuralları

Ürün seçmeli listeleme

Bir ürün sayfasında, sadece satışa çıkarılan o ürünün tanıtımı ve satışı yapılabilir. Bunun yanı sıra başka ürün seçenekleri de sunularak tanıtım ve satış girişimi yapılamaz.

Dolaylı satış listelemeleri

Satıcı, listelediği ürünü Kurssorgula.com harici başka bir kanaldan satmak için bilgi (kendi web adresini, fiziksel dükkan adresini, e-posta adresini, telefon numarasını, icq, skype veya messenger irtibat bilgilerini v.s.) veremez. Satıcı ürün açıklamalarında kapıda ödeme seçeneği sunamaz. Üyeler arasındaki iletişim ve ticaret Kurssorgula.com üzerinden gerçekleştirilir. Yukarıda sıralanan araçların ve bilgilerin ürün açıklamalarında yer alması yasaktır.

Ürünle ilgisi olmayan kelimeler kullanmak

Satıcıların, sadece ürünlerine dikkat çekmek, kelime arama sonuçlarında üst sıralarda çıkabilmek için sattıkları ürünle ilgisi olmayan kelimelerle, marka veya model isimleri kullanması, yanıltıcı bilgiler vermesi yasaktır.

Ürün açıklamalarında uygun olmayan içeriklere yer verilmesi

Ürünlere ilişkin reklam ve ilanlarda, ürünleri almak isteyen üyeleri yanıltıcı, aldatıcı, yanlış, eksik ve kamu sağlığını bozucu nitelikte bilgiler içermesi ve özellikle hastalık olarak kabul edilen ve tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkları önlediği, tedavi ettiği yada tedavisine yardımcı olduğu, hastalıkları iyileştirdiği, ağrı giderdiği ve/veya ilaç niteliğinde olduğu şeklindeki beyanlara yer verilmesi yasaktır.

Yine, takviye edici gıda veya kozmetik ürün adı altında kilo vermeye veya kilo aldırmaya yardımcı olduğu, yağ yaktığı, saç çıkarttığı veya zeka ve beyin geliştirdiği şeklinde veya buna benzer tedavi etkinliği kanıtlanmamış methodların açıklandığı beyanlara yer verilmesi yasaktır. Örneğin, gıda takviyesi niteliğinde bir ürünün ağrıyı giderir veya kilo vermeye yardımcı olur gibi ibarelerin ürün listeleme sayfasında kullanılmaması gerekir.

Hatalı kategoride listeleme

Kurssorgula.com’da her ürün için uygun bir kategori bulunmayabilir. Ancak, ürünün en uygun kategoride listelenmesi zorunludur. Satıcı, satışa arz ettiği Ürün’ü/ürünler’i gerek Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve bu Kanun uyarınca düzenlenen Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine gerekse 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun veya diğer ilgili mevzuat hükümlerini dikkate alarak uygun ve doğru kategoride listelemekle ve ürünle ilgisi olmayan kelimeleri kullanmamakla yükümlüdür.

Satıcı’nın, gerek üyelik Sözleşmesi’ne gerek Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve bu Kanun uyarınca düzenlenen Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine gerekse 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine veya diğer ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak listelemesi nedeniyle Kurssorgula.com’un maruz kalabileceği idari yaptırımlar ve cezalar dahil her türlü zarar ve ziyandan Satıcı bizzat sorumludur.

Kurssorgula.com tarafından Satıcı’nın Ürün’ü/ürünler’i yanlış kategorilendirdiğinin veya Ürün/Ürünlerle ilgili olarak yanıltıcı bilgi ve/veya kelimeler verdiğinin tespit edilmesi halinde, Kurssorgula.com bu Ürün’ü/Ürünler’i siteden kaldırma hakkına sahiptir. Kurssorgula.com’un söz konusu Ürün’ü/Ürünler’i siteden kaldırması nedeniyle Satıcı’nın Kurssorgula.com’dan zarar ve ziyan talep etmesi söz konusu değildir.

Genel ahlak kurallarının aşılması

Ürün başlıkları ve açıklamaları gibi halka açık alanlarda küfürlü ve argo kelimeler kullanmak yasaktır. Ayrıca başka satıcı veya satıcıları, onların ürünlerini kötülemek, karalamak, satıcıya veya satıcılara hakaret etmek de yasaktır.

Özel satış listelemeleri

Bir üye adına yapılan özel satışlarda, ürünün niteliği mutlaka ürün açıklamasında belirtilmelidir.

YASAKLI ÜRÜNLER

Alım-satımı devlet iznine tabi olan ürünler

Çalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış ürünler

Kaçak ve ithalatı yasak ürünler

Kopya ve bandrolsüz ürünler

Kültür ve tabiat varlıkları

Promosyon ürünleri

Sahte veya Replika ürünler

Şans oyunları biletleri

Telsiz ve komünikasyon cihazları

Tütün mamulleri & Elektronik sigaralar

Ürün vasfına sahip olmayan listüelemeler

Yasaklı yayınlar

ETKİNLİK BİLETLERİ

5149 sayılı; “Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun” gereği; her türlü spor müsabakalarına ait biletlerin kurssorgula.com’da satışı yasaktır. Ancak konser, tiyatro, sinema, opera, festival gibi her türlü etkinlik biletlerinin satışı bazı kurallar çerçevesinde serbesttir:

1-Satıcı, bilet üzerinde yazan satış fiyatını, alıcıların net olarak görebilecekleri şekilde bilet resminde taramalıdır

2-Satıcı, kurssorgula.com’daki Sepete Ekle fiyatını, biletin üzerindeki fiyattan daha yüksek belirleyemez. Daha yüksek bir fiyat belirlendiğinde, kurssorgula.com bu satışı karaborsacılık olarak değerlendirir ve ürün satışını durdurabilir

3-Satıcı, ürün açıklamasında etkinliğin yerini, tarihini ve saatini net olarak belirtmeli; biletin ne zaman gönderileceğini yine açık bir şekilde yazmalıdır.